1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Puhastusmasinad.ee veebipoest ostja ja ettevõtja Lumeranta OÜ (edaspidi Puhastusmasinad) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Puhastusmasinate veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3. Puhastusmasinad.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel puhastusmasinad.ee.

1.4. Veebipoes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikest toodetest.

1.5. Veebipoes olevate toodete kirjelduses võib esineda tahtmatuid vigu. Soovitame vajadusel kontrollida andmeid tootjate kodulehtedelt.

1.6. Puhastusmasinatel on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:

– kaup on laost otsa saanud ja mõistliku aja või sama hinnaga ei saa kaupa pakkuda;

– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

– kui ostja ei vasta Puhastusmasinad.ee poolt kehtestatud tingimustele.

Kui Puhastusmasinad.ee ei ole võimalik tellimust täita, võtab Puhastusmasinad ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

2. Hinnad

2.1. Kõik hinnad on antud € ( EUR ) mis on puhastusmasinad.ee veebipoes müügiks toodud ja kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.

2.2. Hinnale lisandub transpordi hind vastavalt ostja valitud tarneviisile. Tellimused summas 100€ (sisaldab käibemaksu) toimetatakse Kliendile tasuta v.a. eritransporti ja/või kasutuskoolitust nõudvad ning suuremahulised kaubad. Nende transporditingimused lepitakse kokku enne kauba toimetamist Kliendile.

2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud kaup ostukorvi.

3.2. Ostukorvi sisu nägemiseks valige veebilehe paremalt ülevalt nurgast „Ostukorv”.

3.3. Tellimuse vormistamiseks valige teile sobiv toodete kohale toimetamise viis.

3.4. Pärast kohale toimetamise viisi valimist, täitke nõutud andmeväljad teie andmetega.

3.5. Andmete sisestamise järel valige teile sobiv makseviis.

3.6 Tellimuse kinnitamiseks tehke linnuke valiku „jah, olen nõus tingimustega” ette ja seejärel valige „Edasi”.

3.7. Veebipoes puhastusmasinad.ee sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 9.00-17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast 14.00, siis vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine

4.1.  Kauba müügilepinguga kohustub Puhastusmasinad andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või Puhastusmasinad.ee poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub Puhastusmasinad.ee tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annuleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

4.3. Müügileping jõustub pärast ostja tehtud makse laekumist Puhastusmasinad pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

5.1. Pärast müügilepingu jõustumist on kaupu võimalik kätte saada kolmel moel:

5.1.1. Kullerfirma toimetab kauba Teieni tellimusel märgitud aadressil ( eelistatud variant );

5.1.2. Kaup saadetakse Teieni tellimusel märgitud DpD pakiautomaati;

5.1.3. Kaubale on võimalik tulla järgi kaupluse lattu.

5.2.  Laos olemasoleva kauba tarneaeg on 2-3 tööpäeva (puhastusmasinate puhul sõltub tarneaeg masina komplekteerimisest).

5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmetele sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5.4. Puhastusmasinad ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Puhastusmasinad ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. 14-päevane tagastamisõigus kehtib ainult eratarbijatele. Juriidilistele isikutele 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata.

6.2. Kaubaga on võimalik tutvuda ja selle sobivuses või mittesobivuses veenduda, kaubaga tutvumine tähendab samaväärset kasutamist nagu jaekaupluses enne ostmist. Nt. ei tohi puhastusmasinaga puhastada.

6.3. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

6.4. Tagastamisele kuuluva kauba halvenemisel vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

6.5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis kauba ostust taganemise avaldus ning saata see aadressile info@puhastusmasinad.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Tagastamisele ei kuulu kulumaterjalid, kehahooldus- ja hügieenitooted juhul kui ostja on toote pakendi avanud.

6.6. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6.7. Puhastusmasinad tagastab taganemisavalduse kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas ostja kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui ostja on sõnaselgelt valinud Puhastusmasinad pakutud kõige odavamast  eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Puhastusmasinad ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6.8. Kõik otseselt kaubast taganemise kulud kannab ostja.

7. Vääramatu jõud

7.1.  Puhastusmasinad ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Puhastusmasinad ei saanud mõjutada või ette näha.

8.  Isikuandmete töötlemine

8.1. Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadess) ning edastada logistikapartneritele isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

8.2. Puhastusmasinad.ee on õigus kasutada ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.

8.3. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

8.4. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab ostja personaalselte pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka veebipoel ligipääs.

9.  Pretensioonide esitamise kord

9.1.  Puhastusmasinad vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Juriidilistele isikutele võimaldame 3-kuulist pretensiooni esitamise aega.

9.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Puhastusmasinad.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Teade kauba mittevastavusest tuleb saata Puhastusmasinad e-posti aadressil info@puhastusmasinad.ee või helistada telefonil (+372) 566 74 345. Juhul kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb Puhastusmasinad vastutusest kauba mittevastavuse eest.

9.3. Kaubal puudumise ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine.

9.4. Puhastusmasinad vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates kauba kasutajale üleandmisest alljärgnevalt:

– esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise hetkest eeldatakse, et kauba mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel s.o. kauba kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub Puhastusmasinad.ee’l.

– pärast kuue kuu möödumist kauba üleandmise hetkest lasub kauba kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus ostjal.

9.5. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Puhastusmasinad ja ostja omavahel kokku.

9.6. Puhastusmasinad ei vastuta ostja süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena,

9.7. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@puhastusmasinad.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

9.8. Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse puuduse avastamisest.

9.9. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.10. Ostjal on õigus nõuda Puhastusmasinad’elt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Puhastusmasinad’el ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.

10.  Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

10.1. Kui Puhastusmasinad on keeldunud ostja kaebust lahendamast või ostja ei ole nõus Puhastusmasinad’e pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskusesse.