Põrandahooldusmasinad, valimine ja hooldus

Kõik põrandad, sõltumata põrandakattest, vajavad regulaarselt hooldust ja/või puhastust. Hooldus/puhastusvälp sõltub siiski väga palju koormusest, mida konkreetsel põrandal taluda tuleb ja iga objekti eripärast. Ka on eri põrandakatetele erinevad hooldusvahendid ning tehnoloogiad. Väikeste ja ka suurtele põrandapindade korral on hea kasutusele võtta põrandahooldusmasinad käsitsitöö kergendamiseks ja kõrgekvaliteedilise hooldus-/pesutulemuse saavutamiseks. Põranda hooldustööd jagunevad üldiselt järgnevalt: põrandate […]