Põrandahooldusmasinad, valimine ja hooldus

clip-art-cleaning-762988

Kõik põrandad, sõltumata põrandakattest, vajavad regulaarselt hooldust ja/või puhastust. Hooldus/puhastusvälp sõltub siiski väga palju koormusest, mida konkreetsel põrandal taluda tuleb ja iga objekti eripärast. Ka on eri põrandakatetele erinevad hooldusvahendid ning tehnoloogiad.
Väikeste ja ka suurtele põrandapindade korral on hea kasutusele võtta põrandahooldusmasinad käsitsitöö kergendamiseks ja kõrgekvaliteedilise hooldus-/pesutulemuse saavutamiseks.

Põranda hooldustööd jagunevad üldiselt järgnevalt:

 • põrandate pesu
 • vahatamine (ka vaha eemaldamine ja hooldusvahatamine)
 • poleerimine/läigestamine (õlitatud, vahatatud ja kivipinnad)
 • kristalliseerimine
 • lihvimine/taastamine (puit, parkett ja kivipinnad)
 • õlitamine

Kuna põrandahoolduse tööd on erinevad, siis on ka masinad erinevate tööde tegemiseks erineva ,,kiirusega”. Eristada saab masinaid nii tööorgani pöörete arvu, kui ka suuruse (harja läbimõõdu) järgi.

 • Vahaeemaldus, pesemine, lihvimine: 120-300 p/min
 • Harjapesu 150-350 p/min
 • Poleerimine 150-3000 p/min (läigestamine alates 300 p/min)
 • Kristalliseerimine 150-400 p/min
 • Hooldustööd 150-600 p/min

Masinate valikus on ka kahe kiirusega masinad, s.o. masinal on kahekiiruseline mootor, mis võimaldab ühe masinaga teha erinevaid hooldustöid. Masinad on mugavad väikefirmadele ja on sobilikud kuni keskmise koormusega objektidele, sest kahjuks väheneb tavaliselt ka veomootori võimsus (samas mootori gabariidis kaks mähist).
Põrandahooldusmasinate tööorganiteks kasutatakse näiteks erineva harjaste kõvadusega pesuharju, veoaluseid mopi-, polüester- ning lihvketastele (k.a. liivapaberile ja võrkketastele), teemantkettaid kivi lihvimiseks, spetsiaalkettaid kristalliseerimiseks, taastamiseks jne.
Lisavarustusena saab paljudele masinatele paigaldada pesu-hooldusvahendi doseerimise paagi ja ka imemissüsteemi kas pesuvee või lihvimistolmu imemiseks.
Masinate igapäevahooldus on elektrisüsteemi visuaalne ülevaatus ja masina puhastamine pärast tööde lõpetamist.
Tuleb jälgida toitejuhtme isolatsiooni, et see ei oleks vigastatud ega pragunenud, toitepistik peab olema tugevalt kinnitatud toitejuhtme otsa. Vigastatud toitekaabel/pistik on soovitatav asendada uuega! Vigastatud toitejuhtme või pistikuga masina kasutamine on keelatud!
Masinat ennast ei tohi kindlasti pesta voolava veega, kõrge kontsentratsiooniga pesuainete ega ka survepesuriga! Puhastamiseks kasutada pesulahusega niisutatud lappi. Masin tuleb pärast töö lõpetamist puhastada ka altpoolt.
Jälgida tugi- ja transpordirataste, käepideme ja käepideme liigendi lukusti korrasolekut.
Transportimisel treppidest ei ole soovitatav ühegi masinaga trepist alla ,,sõita“ (trepiastmete löögid kahjustavad ja rikuvad käepideme ning käepideme liigendi, eriti ohtlik suuremate/raskemate ja lisaraskusega masinatel), vaid kanda masin trepist alla!
Töö ajal peab jälgima, et ei sõidetaks masinaga üle toitejuhtme ega ei kiilutaks juhet kinni näiteks uste vahele, et ei veeta masinat juhtmest ja ka vastupidi, kui juhe ikka vabalt ei ulatu, siis kasutada pikendusjuhet. Metalltrumli või metallist südamikuga (terastorust painutatud raamiga kaasa arvatud) pikendusjuhtmed tuleb kerida kogu pikkuses trumli pealt maha ka suhteliselt väikese töömahu/-aja korral, et vältida pikendusjuhtme kuumenemist ja läbipõlemist (nn. trafoefekt).
Voolujuhtme pistikust lahtiühendamisel toetada ühe käega pistikupesa ja teise käega tõmmata voolupistikust. Juhtmest ei tohi pistikut pesast välja tõmmata!

Masina valikul on soovitatav jälgida järgmiseid elemente:

 • veomootori võimsus ja pöörete arv, sobimaks planeeritavatele töödele
 • käepideme tugevus
 • käepideme liigendi tugevus ja kaldenurga fikseerimismugavus/-kindlus ja asendite arv
 • tugi-/transpordirataste kinnituskonstruktsioon, rataste materjal (kas võib määrida põrandakatteid, nt. mustad kummirattad) ja üldine tugevus
 • müratase
 • lülitite ja hoobade lülitamis-, hoidmismugavus
 • tööorgani (harja/veoaluse) vahetamismugavus
 • toitekaabli pikkus, kerimisvõimalus masina külge transpordi ajaks
 • lisatarvikute (pesulahuse vms. doseerimis- ja imusüsteemi) paigaldamise võimalus jne.
 • masina kaal peab vastama soovitud tööprotsesside teostamiseks, võimalusel lisaraskuste olemasolu/saadavus ning nende paigaldamise/eemaldamise lihtsus ning mugavus