Aurupesurid ja nende valimine

hera_15_large double_recharge_large_en

 

Üks lihtsamaid ja loodust säästvamaid pesumooduseid on aurupesu.
Aurupesuks (aurugeneraatoris) ei ole alati tarvis ja ei tohi kasutada kemikaale. Tänu sellele on püsikulutused minimaalsed. Eriti raske määrdumuse korral saab mõnedel aurupesuritel doseerida või pritsida eraldi süsteemi abil pesuvahendit puhastatavale pinnale. Ka võimaldavad mõned masinad lisaks pesuaine eelkuumutamist veelgi tõhusama puhastuse saavutamiseks.
Aurupesur ise on sisuliselt aurugeneraator (boiler) koos aurutorustikuga ja pihustusotsikutega. Suuremad masinad on varustatud ka imemissüsteemi ja kogumispaagiga kondenseerunud vee ning mustuse kokku imemiseks/kogumiseks.
Toodetakse ka auruga põrandapesumasinaid. Neil on lisaks aurudüüsidele ka pesuharjad, mis kiirendavad ja tõhustavad oluliselt puhastusprotsessi.
Masina kasutamine on suhteliselt lihtne. Masin täidetakse puhta veega, suletakse aurugeneraator hermeetiliselt ja lülitatakse masin tööle. Sõltuvalt seadme konstruktsioonist, tarbitavast elektrivõimsusest, vee alg- ja aurutemperatuurist ning ka muudest eripärasustest – paagi mahust jne. – saab masin töökorda 2-40 min. jooksul. See aeg on vajalik vee temperatuuri tõstmiseks kuni keemiseni, kuna seade on rõhu all, siis temperatuuriga kuni 1600C. Sõltuvalt temperatuurist on erinev ka auru surve. Mõned masinad on lisaks aurugeneraatorile varustatud veel generaatori täitepumbaga (generaatori täitmiseks töö ajal ilma masinat seiskamata) ja pesuaine doseerimise süsteemiga (leotuspesu tegemiseks ja eriti määrdunud pindade puhastamiseks).
Aurupesur on vägagi tõhus just raskesti puhastatavate, raskesti ligipääsetavate ja vett vähe taluvate pinnakatete ning pindade korral. Aur ise ei kahjusta pinda ei keemiliselt, termiliselt ega ka mehaaniliselt. Auru temperatuur on küll kõrge, aga aeg mille vältel aur puutub kokku puhastatava pinnaga on siiski nii lühike, et ei jõua pinda kahjustada/kuumutada, sest imetakse ju aur ja lahti leotatud mustus kohe koos veega masinasse tagasi. Samas jahutab kondenseeruv aur ise puhastatavat pinda.
Aurupesur sobib suurepäraselt köökide, sanitaarruumide (duširuumide ja WC-de), basseinide, jne. pindade puhastamiseks nt. suurpuhastuse ajal. Loomulikult võib masinaga teha ka igapäevast puhastust, aga kuna puhastusprotsess on suhteliselt aeglane (v.a. põrandapesumasin) võrreldes teiste masinpesu liikidega, ei ole see tavaliselt otstarbekas. Koos spetsiaalharjadega on masin ka väga tõhus graffiti ja närimiskummi eemaldaja.
Masina suurimaks miinuseks võib lugeda pikka ettevalmistusaega, mis on vajalik auru tootmiseks. Just seda peab kindlasti järgima masina valikul ja arvestama ka kasutamisel. Kuna boiler on isoleeritud, siis saab masinale teha ka eelkütmist, s.o. võib juba enne tööd masina sisse lülitada. Energia, mis on vajalik masina töövalmis hoidmiseks, on väike.
Lisaaega kulub boileri jahtumiseks pärast tööde lõppu ja/või kui generaatorist on kogu vesi ära kasutatud – juhul, kui masinal puudub täitesüsteem. Enne boileri avamist tuleb kindlasti surve maha lasta ja lasta ka jahtuda alla 800C.

Masinaid toodetakse nii 1f ~230V kui ka 3f ~480V, eritellimusena kindlasti ka teistele pingetele. Enne masina soetamist tuleb kindlasti teada, millise pingega ja võimsusega masina kasutamist võimaldab objekti elektrisüsteem.

Masin vajab kindlasti ka igapäevast hooldust, s.o. lastakse välja must/puhas vesi ja tankide puhastamine pärast tööd. Masinat ei tohi transportida ja säilitada temperatuuril alla +40C, kuna aurusüsteemist ei saa 100% vett välja ja jäätumine kahjustaks masinat kindlasti. Ka tuleb regulaarselt puhastada aurugeneraatori küttekeha ja paaki setetest ning katlakivist. Pärast näiteks katlakivi eemaldi kasutamist tuleb tank väga hoolikalt ja korduvalt puhta veega loputada!
Kuna tegemist on survemahutiga ja kõrgete temperatuuridega, tuleb väga rangelt järgida ohutusnõudeid ja elektriohutust. Kasutada tohib ainult tehniliselt korras masinat. Kindlasti ei tohi masinat kasutada selleks koolitamata ja volitamata isikud. Masinat remontida ja hooldada tohivad ainult selleks volitatud ja vastavat pädevust omavad isikud.
Masina igapäevahooldus on elektri- ja aurusüsteemi visuaalne ülevaatus ja masina puhastamine pärast tööde lõpetamist. Tuleb jälgida toitejuhtme isolatsiooni, et see ei oleks vigastatud ega pragunenud, toitepistik peab olema tugevalt kinnitatud toitejuhtme otsa. Soovitatav on vigastatud toitekaabel/pistik asendada uuega! Vigastatud toitejuhtme või pistikuga masina kasutamine on keelatud!
Ei tohi esineda lekkeid auru- ega ka veesüsteemis.
Töö ajal peab jälgima, et ei sõidetaks masinaga üle toitejuhtme ega ei kiilutaks juhet kinni näiteks uste vahele, et ei veeta masinat juhtmest ja vastupidi – kui juhe ei ulatu puhastatava kohani, siis kasutada pikendusjuhet. Voolujuhtme pistikust lahtiühendamisel toetada ühe käega pistikupesa ja teise käega tõmmata voolupistikust. Juhtmest ei tohi pistikut pesast välja tõmmata!
Juhul, kui masin on varustatud ka pesuaine doseerimise süsteemiga, loputa ka see süsteem pärast kasutamist puhta veega läbi.
Ära jäta masinat ka lühemaks ajaks seisma koos musta pesuveega, vaid tühjenda kohe pärast kasutamist ja loputa puhta veega! Pärast tööde lõppu jäta ka paakide kaaned lahti, et masin saaks kuivada!